• Španělský řidičák
  Praktické rady

  Španělský řidičák – jak si ho vyřídit

  Jak jsem už psal v předchozím článku, pokud žijete trvale ve Španělsku, měli byste si před vypršením platnosti toho českého vyřídit španělský řidičák. Není nic horšího, než žít v mylné iluzi, že máte všechny dokumenty v perfektním pořádku, a pak narazit na kontrolu španělské policie. A rozhodně se nespoléhejte na informace českých institucí včetně naší ambasády v Madridu, protože teoretické výklady zákonů se můžou lišit a realita vás pak může nepříjemně zaskočit. Výměna řidičského průkazu ve Španělsku je možná pouze prezenčně a nelze ji vyřídit například online. Vyřizuje se na dopravním úřadě (“Jefatura de Tráfico”) a podle stavu na konci roku 2020 byly požadavky následující: mít trvalý pobyt ve Španělsku…

 • Řidičák ve Španělsku
  Praktické rady

  Řidičák ve Španělsku

  Řidičák ve Španělsku, tedy ten český, vám může poměrně zkomplikovat život. Když se mi platnost českého řidičského průkazu začala blížit ke svému konci, žil jsem už několik let trvale ve Španělsku. Začal jsem si tedy zjišťovat, co mám dělat, a narazil jsem na informaci na stránkách českého velvyslanectví v Madridu, které uvádělo, že pokud máte trvalý pobyt (“residencia”) ve Španělsku a český řidičák s omezenou platností (max. 10 let), máte si ho obnovit v Čechách. Povinná výměna za španělský řidičský průkaz byla podle české ambasády nutná pouze u těch, které měly časově neomezenou platnost. Zorganizoval jsem si tedy obnovení řidičáku v Čechách, když jsem tam byl na návštěvě, a považoval…

 • koupit byt ve Španělsku
  O životě,  Praktické rady

  Koupit byt ve Španělsku? Jedině s realitkou!

  V minulém článku jsme psali o tom, jak jsme si na základě rozhodnutí koupit byt ve Španělsku stanovili jeho základní parametry. Zároveň jsme si vyhledali realitní kanceláře v dané oblasti, které měly dobré recenze na internetu, a dohodli jsme si s nimi sérii schůzek. I když jsme přemýšleli o variantě pořízení nemovitosti na vlastní pěst, složitost celé administrativy nás odradila a také všichni známí nám doporučovali jít přes realitku. Přeci jen jsme pořád cizinci a přestože už žijeme ve Španělsku řadu let, jde o transakci za pořádnou částku a člověk se nechce spálit. Schůzky nám posloužily jako výborný zdroj informací o obou čtvrtích i o celé administrativě spojené s pořízením…

 • STK ve Španělsku
  O životě

  STK ve Španělsku

  Jakmile jsme vyřídli složité poplatky pro přihlášení auta ve Španělsku, vrátili jsme se k dlouhému seznamu obdrženému na španělském dopravním inspektorátu a plnili jeden krok za druhým. A bylo jich požehnaně. Jedním z těch náročnějších bylo absolvování STK ve Španělsku (zde “ITV”, což znamená “inspección técnica de vehículos”). Povzbuzeni dvěma měsíci intenzivních kurzů v jazykovce jsme se cítili příjemně naladěni vyrazit do terénu a ukázat všem, jak náramně zvládáme komunikaci ve španělštině. A na vlastní kůži jsme pocítíli, co znamená ono “pýcha předchází pád”. Už si nepamatuju proč, ale zřejmě abychom si to společně užili, jsme na STK ve Španělsku vyrazili oba. A výlet se velice rychle proměnil v noční…

 • Přihlášení auta ve Španělsku
  O životě

  Přihlášení auta ve Španělsku

  Jak známo, vyřešíš-li úspěšně jeden problém, vygeneruje to minimálně další problém k řešení. Jakmile jsme se úspěšně přihlásili k pobytu na nové adrese, vyřídili jsme si také parkovací kartu pro rezidenty. Ale ejhle, paní úřednici se nepozdávala naše česká SPZka a prohlásila, že nám může udělit rezidenční parkovací kartu pouze na jeden měsíc a během té doby musíme absolvovat přihlášení auta ve Španělsku. Inu proč ne, stejně jsme s tímto úkonem počítali, protože po celé EU platí víceméně známé pravidlo 6 měsíců, po kterých tato povinnost tak jako tak nastane. Odebral jsem se tedy na Oficina del tráfico (obdoba našeho dopravního inspektorátu) zjistit, co je všechno potřeba. Dali mi papír…

 • španělská zelená karta
  O životě

  Španělská zelená karta – děs běs!

  Tato část španělské zkušenosti byla asi nejtvrdší. Zároveň zpochybnila řadu mých obecnějších představ a iluzí o fungování Evropské unie.  Jakmile jste cizinec zdržující se ve Španělsku déle než 3 měsíce, máte povinnost registrovat se u speciálního úřadu pro cizince. Výsledkem procesu je dokument, kterému jsme začali říkat španělská zelená karta (certificado de registro de ciudadano de la Unión). Bez ní je váš pobyt ve Španělsku nelegální a můžete být vyhoštěn. Jako občané členského státu Evropské unie a navíc Schengenského prostoru jsme vše považovali za pouhou formalitu. Požádali jsme si přes internet o schůzku tzv. “cita previa” (čekací doba přes 2 měsíce je trochu šílená s ohledem na to, že limitem…

 • španělské NIE
  Praktické rady

  Španělské NIE a empadronamiento

  Chcete-li se usadit ve Španělsku, neobejdete se bez NIE (número de identidad de extranjero). Španělské NIE je unikátní identifikační číslo pro cizince (obdoba našeho rodného čísla), které se skládá z počátečního písmene, 7 číslic a ověřovacího písmene na konci:  počáteční “X” pro NIE udělená do 15.7.2008 počáteční “Y” pro NIE udělená od 16.7.2008 Příkladem tedy může být: Y1234567-W Bez NIE jako byste ve Španělsku neexistovali. Neotevřete si účet u banky, nepořídíte si mobilní číslo, prostě nikdo se s vámi nebude bavit. Dobrá zpráva je, že si ho můžete vyřídit předem z České republiky, jak jsme to udělali my u španělského zastupitelského úřadu v Praze. Vyřízení ale trvá mnohem déle než…