• Španělský svátek Los mayos
  O životě

  Španělský svátek Los mayos

  Španělský svátek Los mayos (galicijsky “Os maios”) je populární galicijskou tradicí, která je součástí tzv. “květnového koloběhu” (“ciclo de mayo”), tedy období vzývání přírody s příchodem jara. Tradice pochází z dob předrománských a slaví se vždy kolem 1. května. Květnové oslavy jara jsou rozšířené v celé Evropě. Pocházejí z magdalenienského období, které je spojováno s prvními rituály navázanými na pěstování plodin, také jsou datovány do neolitu, kdy se zemědělství stalo hlavním zdrojem obživy a naši pravěcí předci začali upouštět od kočovného způsobu života. Na dnešní podobě svátků Los mayos se podepsali i Keltové a Galeové svým svátkem ohňů “Beltane”. V Čechách máme svou podobu – pálení čarodějnic v předvečer 1.…

 • Španělsko a okupas
  O životě

  Španělsko a okupas

  Španělsko a okupas k sobě neodmyslitelně patří. Přitom problematika okupas není za hranicemi Španělska tolik známá, také především díky tomu, že jde o velmi specifickou situaci, která vznikla kombinací neschopnosti vlády řešit bytovou situaci slabších sociálních vrstev a kreativitou španělského obyvatelstva, které obratně využilo šedá místa v zákonech. O fenoménu okupas jsme psali v tomto článku. Jen pro stručné připomenutí jde o nelegální obsazení domu nebo bytu bez souhlasu jeho vlastníka. Většinou jde o neobydlené nemovitosti (ať už dočasně nebo trvale) a nelegální obyvatelé se tak snaží uplatnit právo na bydlení garantované ústavou, bez ohledu například na právo vlastnické. Občas jsou slyšet hlasy, že se problém okupas týká jen problematických…

 • Španělský rod Borja
  Cestování

  Španělský rod Borja

  Možná vám zní povědomě název muzikálu “Lucrezia Borgia”, jehož děj se odehrává v Římě v době italské renezance a točí se kolem slavného rodu papežů Borgiů. Zřejmě ale už nebudete vědět, že se nejedná o původně italskou šlechtu, nýbrž o španělský rod Borja pocházející ze stejnojmenného aragonského městečka Borja, který se nejprve usadil ve městě Játiva ve valencijském království, později působil v Gandía a až nakonec se přesunul na apeninský poloostrov, tedy do Itálie, kde bylo jméno rodu poitalštěno do současně známější podoby Borgia a kde se zapsal do historie především díky dvěma příslušníkům rodu, kteří se stali papeži. Španělský rod Borja se stal slavným hlavně díky své krutosti a…

 • Baixada dels Raiers ve Španělsku
  O životě

  Baixada dels Raiers ve Španělsku

  Baixada dels Raiers ve Španělsku je svátek, který oslavuje starou tradici plavců nebo také vorařů (tzv. “raiers”), kteří plavili dříví z Pyrenejí do španělského vnitrozemí nebo na pobřeží. Pokud jste viděli pohádku Svatojánský věneček, Jiří Mádl tam ztvárnil roli právě takového plavce. Baixada dels Raiers ve Španělsku se snaží připomenout náročné povolání, které se často dědilo z generace na generaci. Jakmile začalo jarní tání a povolily ledy v řekách, plavci začali přímo ve vodě budovat vory z kmenů stromů. Řady vorů napojovali za sebe a tak vznikaly tzv. prameny. Ty následně po řece dopravovali z hor do ostatních míst regionu.  Šlo o těžké řemeslo, které vyžadovalo bohatou zkušenost a značnou…