Přihlášení k trvalému pobytu ve Španělsku
Praktické rady

Přihlášení k trvalému pobytu ve Španělsku

Pokud se chystáte žít ve Španělsku, jeden z prvních administrativních úkonů, který vás čeká, je přihlášení k trvalému pobytu ve Španělsku (tzv. “empadronamiento”).

Seznam obyvatel obcí (tzv. “padrón municipal de habitantes”) mají ve Španělsku na starosti jednotlivé radnice. Slouží ke sledování vývoje počtu obyvatel, trendů v migraci i v demografické struktuře.

Zápis do seznamu obyvatel je povinný a jeho nesplnění podléhá sankcím. Povinnými údaji pro přihlášení k trvalému pobytu jsou:

  • jméno a příjmení
  • pohlaví
  • místo obvyklého pobytu
  • národnost
  • místo a datum narození
  • číslo občanského průkazu (ve Španělsku tzv. “DNI”), u cizinců NIE, o kterém jsme psali zde
  • údaj o dosaženém vzdělání

Protože vedení seznamu obyvatel spadá do kompetence jednotlivých radnic, požadavky na přihlášení k trvalému pobytu mohou být různé a je potřeba si je na konkrétní radnici zjistit.

Většinou je vyžadována prezenční forma, především pokud se jedná o první přihlášení k trvalému pobytu ve Španělsku. Na stránkách radnice by mělo být možné požádat si o termín (tzv. “cita previa”).

Během covidového lockdownu jsme si potřebovali přehlásit trvalý pobyt z Madridu do Valencie a podařilo se nám to realizovat celé online, ale tato možnost nemusí být vždy pravidlem.

Požadované dokumenty bývají následující:

  • vyplněný a podepsaný formulář žádosti o přihlášení k trvalému pobytu (“solicitud de empadronamiento”)
  • průkaz totožnosti (originál a kopie) – cizinec z EU se prokazuje platným pasem nebo občanským průkazem ze své země a NIE
  • dokumenty, které potvrzují nárok na bydlení na dané adrese (např. nájemní smlouva, notářský zápis o pořízení bytu nebo domu, poslední faktura za telefon, internet, elektřinu nebo vodu apod.) – také originál a kopie

Přihlášení k trvalému pobytu ve Španělsku je také možné vyřídit v zastoupení na základě plné moci.

Radnice vám potom na základě předložených dokumentů vystaví potvrzení o přihlášení k trvalému pobytu (“certificado de empadronamiento”), které pak budete potřebovat k řadě dalších administrativních úkonů ve Španělsku. Zároveň tam uvidíte v sekci “otras personas en la inscripción”, kdo další je na vaší adrese nahlášený, a můžete s tím dál nakládat, třeba požádat o výmaz bývalých obyvatel, kteří tam už nebydlí, a vyhnout se tak případným komplikacím v budoucnu.

Hodnocení článku:

[Celkem hlasů: 5 Průměr: 4.2]

Pošli to přátelům…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *