• daňové hlášení ve Španělsku
    Praktické rady

    Daňové hlášení ve Španělsku: modelo 720

    Modelo 720 je daňové hlášení ve Španělsku, ve kterém se uvádějí majetky umístěné v zahraničí. Co de uvádí v “modelo 720”? Podle aktuální legislativy se v “modelo 720” uvádějí následující položky: A co kryptoměny? Existují snahy zahrnout vykazování kryptoměn do tohoto hlášení, ale prozatím se v “modelo 720” nevykazují. Nicméně je to jen otázka času. Kdo je povinen “modelo 720” podat? Podat toto daňové hlášení ve Španělsku mají fyzické osoby s trvalým pobytem v této zemi. Jsou tím především myšleny fyzické osoby, které ve Španělsku podléhají dani z příjmů (tzv. “IRPF”). Je potřeba mít na paměti, že nejde jen o přímé vlastníky těchto majetků v zahraničí, ale i o zástupce,…