daňové hlášení ve Španělsku
Praktické rady

Daňové hlášení ve Španělsku: modelo 720

Modelo 720 je daňové hlášení ve Španělsku, ve kterém se uvádějí majetky umístěné v zahraničí.

Co de uvádí v “modelo 720”?

Podle aktuální legislativy se v “modelo 720” uvádějí následující položky:

  • nemovitosti nacházející se v zahraničí a práva k nim (patří sem třeba i případy, kdy je osoba podílníkem nebo akcionářem v institucích kolektivního investování)
  • finanční prostředky na účtech vedených u finančních institucí v zahraničí (ať už je osoba vlastníkem účtu, nebo jen příjemcem prostředků, nebo pouze figuruje jako osoba zmocněná)
  • hodnoty, práva, pojištění a důchody, které jsou uloženy, spravovány nebo obdrženy ze zahraničí (patří sem například i životní nebo úrazové pojištění)

A co kryptoměny?

Existují snahy zahrnout vykazování kryptoměn do tohoto hlášení, ale prozatím se v “modelo 720” nevykazují. Nicméně je to jen otázka času.

Kdo je povinen “modelo 720” podat?

Podat toto daňové hlášení ve Španělsku mají fyzické osoby s trvalým pobytem v této zemi. Jsou tím především myšleny fyzické osoby, které ve Španělsku podléhají dani z příjmů (tzv. “IRPF”).

Je potřeba mít na paměti, že nejde jen o přímé vlastníky těchto majetků v zahraničí, ale i o zástupce, zmocněnce, příjemce nebo osoby s oprávněním nakládat s těmito majetky. 

Od jaké hodnoty se majetek vykazuje?

Je důležité zdůraznit, že pokud celková hodnota majetků v zahraničí nepřesáhne částku 50.000 EUR, povinnost podat “modelo 720” nevzniká.

Jakmile se celková hodnota majetků v zahraničí dostane přes 50.000 EUR, je nutno “modelo 720” podat, a to pouze v prvním roce. V následujících letech se podává “modelo 720” pouze, pokud se celková hodnota majetků v zahraničí zvýší o více než 20.000 EUR oproti původně podanému hlášení.

Jak se “modelo 720” podává?

Podání tohoto hlášení probíhá elektronicky a je k němu potřeba mít elektronický podpis (psali jsme o něm tady) nebo identifikaci prostřednictvím Cl@ve (více v tomto článku).

Také je možné k tomu někoho zplnomocnit.

Kdy se toto daňové hlášení ve Španělsku podává?

Termín pro podání je mezi 1. lednem a 31. březnem následujícího roku, za který se hlášení podává.

Jaké jsou sankce?

Je důležité upozornit na to, že minimální pokuta za nesplnění povinnosti podat toto daňové hlášení ve Španělsku je 10.000 EUR

Zároveň ale Soudní dvůr Evropské Unie v roce 2022 označil “modelo 720” a sankce s ním spojené za odporující evropskému právu (především principu volného pohybu kapitálu) a uložil Španělsku příslušnou legislativu změnit tak, aby byla v souladu s evropským právem.

Ve španělské legislativě zatím ke změně nedošlo, ale podle dostupných informací prozatím daňová správa pozastavila udělování pokut.

Hodnocení článku:

[Celkem hlasů: 2 Průměr: 5]

Pošli to přátelům…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *